1. Yasumasa Kawasaki
01
2. Taishi Matsumoto
00
3. Kenta Mukuhara
00
4. GK-Hirotsugu Nakabayashi
-01
5. Yoichi Naganuma
-01
6. Patric
-01
7. Takuya Marutani
-02
8. Daiki Niwa
-02
9. GK-Ryotaro Hironaga
-02
10. Sho Inagaki
-02
11. Kazuyuki Morisaki
-03
12. Tsukasa Shiotani
-04
13. Yusuke Chajima
-05
14. Soya Takahashi
-05
15. Yuki Nogami
-06
16. Takumi Miyayoshi
-06
17. Yoshifumi Kashiwa
-07
18. Kosei Shibasaki
-07
19. Kohei Shimizu
-08
20. GK-Takuto Hayashi
-08
21. Mihael Mikic
-09
22. Kazuhiko Chiba
-09
23. Masato Kudo
-09
24. Hiroki Mizumoto
-10
25. Felipe
-10
26. Anderson Lopes
-11
27. Yusuke Minagawa
-11
28. Toshihiro Aoyama
-11
29. Tsukasa Morishima
-12