1. Hiroki Mizumoto
3346
2. Kazuhiko Chiba
2891
3. Toshihiro Aoyama
2861
4. Anderson Lopes
2832
5. Yoshifumi Kashiwa
2716
6. Yuki Nogami
2525
7. Kosei Shibasaki
2418
8. Soya Takahashi
2267
9. GK-Takuto Hayashi
1710
10. Felipe
1630
11. GK-Hirotsugu Nakabayashi
1620
12. Sho Inagaki
1479
13. Masato Kudo
1402
14. Yusuke Minagawa
1288
15. Tsukasa Shiotani
1229
16. Tsukasa Morishima
1193
17. Daiki Niwa
1148
18. Patric
1130
19. Mihael Mikic
1102
20. Kohei Shimizu
1066
21. Takuya Marutani
0867
22. Yusuke Chajima
0789
23. Kenta Mukuhara
0647
24. Kazuyuki Morisaki
0589
25. GK-Ryotaro Hironaga
0570
26. Yasumasa Kawasaki
0527
27. Yoichi Naganuma
0472
28. Taishi Matsumoto
0308
29. Takumi Miyayoshi
0253